نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

آزمون ICDL درجه 1

نمونه سوال دوره های ICDL از رشته فناوری اطلاعات مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای – کاری از هميار تست ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف فنی و حرفه ای و برگزار كننده آزمون آنلاين با اعلام نتيجه فوری