نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

مخراج کار - مرصع کار

نمونه سوال تستی مرصع کار مطابق با استاندارد  8-39/53/1/2  –  100/24768   – 7319085006 – سازمان آموزش فنی و حرفه ای جواهر نشان آزمون آنلاین و آزمون ادواری