نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

معرق کاری کاشی و سرامیک

نمونه سوال تستی معرق کار کاشی و سرامیک مطابق با استاندارد 7314077001 , 1/1/41/95-8   , 7314-77-005- 1, سازمان آموزش فنی و حرفه ای آزمون آنلاین – آزمون ادواری