نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

نمونه سوال بچه گانه و دخترانه دوز

بچه گانه و دخترانه دوز از طراحی دوخت مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای