نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

ICDL درجه 1

نمونه سوال دوره رایانه کار ICDL درجه 1 از رشته فناوری اطلاعات برگزار شده به وسیله آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و آزمون ادواری مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کاری از همیار تست ارائه دهنده نمونه سوال و برگزارکننده آزمون آنلاین