نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

خیاط لباس شب و عروس