نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

325530470010041

  • ماساژ سوئدی

    سوال دوره ماساژ سوئدی از رشته بهداشت و ایمنی مطابق با استاندارد 3255304700100413257-47-028-1 سازمان  آموزش فنی و حرفه ای سوالات آزمون ادواری و آزمون آنلاین کاری از «آزمون من» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف و آزمون ادواری و فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاین

    پس از انتقال وجه، لینک دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت

    در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل

    amerifard@yahoo.com

    تماس حاصل فرمایید

    3,000 تومان
  • ماساژ سوئدی

    سوال دوره ماساژ سوئدی از رشته بهداشت و ایمنی مطابق با استاندارد 3255304700100413257-47-028-1 سازمان  آموزش فنی و حرفه ای سوالات آزمون ادواری و آزمون آنلاین کاری از «آزمون من» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف و آزمون ادواری و فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاین

    پس از انتقال وجه، لینک دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت

    در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل

    amerifard@yahoo.com

    تماس حاصل فرمایید

    2,500 تومان
  • ماساژ سوئدی

    سوال دوره ماساژ سوئدی از رشته بهداشت و ایمنی مطابق با استاندارد 3255304700100413257-47-028-1 سازمان  آموزش فنی و حرفه ای سوالات آزمون ادواری و آزمون آنلاین کاری از «آزمون من» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف و آزمون ادواری و فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاین

    پس از انتقال وجه، لینک دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت

    در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل

    amerifard@yahoo.com

    تماس حاصل فرمایید

    4,500 تومان