عکاسی با مبایل سری 1 – 16 سوال با پاسخ

2,000 تومان

تعداد:

توضیحات محصول

دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نمونه سوال عکاسی با مبایل 

 مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

نمونه سوال  عکاسی با مبایل مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای در «هميار تست» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری