متصدی معاملات املاک سری 1 – 40 سوال

۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

توضیحات

سوال تستی متصدی معاملات املاک

مطابق با استاندارد 41/39/1/2-4 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

X